Copyright © Alle rettigheter
Thea Kristine Tangen Kiær

Please do not use my work without my permission on any website, blog, for personal use, or claim it as your own.

Visual artist

Bildet mitt
I am a 25 year old girl from the southeast of Norway, now living in Trondheim. ART is my passion, and my biggest dream is to live doing what I love. I've got quite a versatile background in the arts. I went to an artistic high school, and I'm an INTERIOR DESIGNER by education. I'm also very interested in working with placing art into the interior. Today I am studying at uni to become a PRESCHOOL TEACHER. Besides being a VISUAL ARTIST I want to work with children and their pure and honest CREATIVITY. Please enjoy my artwork ♥

torsdag 4. november 2010

Barn og kreativitet ♥


Mitt ønske for fremtiden er å få kunne jobbe med barn og kreativitet. Jeg mener at det er for dårlig tilrettelagt i skole og barnehage idag for at barn skal kunne få utvikle sine kreative sanser tilstrekkelig og også utvikle en kreativ ekspressiv uttrykksform. Det er etter min mening for mye fokus på læring av konkrete ting. Med mer lek inn i læring som stimulerer til mer kreativ utfoldelse, kan barna holde begge sider ved like. Både lære nye ting, men også ta vare på leken og kreativiteten. Kreativiteten skvises ut til fordel for massiv struktur og lærebøker uten bilder jo lenger man kommer opp i skoleverket uansett. Jeg ønsker å ta vare på det frie uttrykket barna har, mens de enda er lekende vesen som tør å være frie i både lek og uttrykk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar